EXPO CHICAGO

Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: LORIS CECCHINI μgraph reliefs, Paracethamol (lille),, 2018
LORIS CECCHINI
μgraph reliefs, Paracethamol (lille),, 2018
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL DOMIG Learn to bear the beams of Love, 2020
DANIEL DOMIG
Learn to bear the beams of Love, 2020
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL DOMIG Blood ties and dries, 2018
DANIEL DOMIG
Blood ties and dries, 2018
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL DOMIG The Life you save may be your own, 2017
DANIEL DOMIG
The Life you save may be your own, 2017
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Àyàngalú, 2021
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Àyàngalú, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Irunmọlẹ, 2021
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Irunmọlẹ, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Oṣu Kẹwa (October), 2020
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Oṣu Kẹwa (October), 2020
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Ògún ònà. (Ògún - the path maker) 7, 2018-2022
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Ògún ònà. (Ògún - the path maker) 7, 2018-2022
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Àdéhùn tí kò lè bàjẹ́. Irin ajo omo oba. (Unbreakable bond – The journey of the king’s son), 2018-2022
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Àdéhùn tí kò lè bàjẹ́. Irin ajo omo oba. (Unbreakable bond – The journey of the king’s son), 2018-2022
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Orisun awon Yorùbá ayeraye. (Origin of the Yorùbá people eternal) 5, 2016-2022
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Orisun awon Yorùbá ayeraye. (Origin of the Yorùbá people eternal) 5, 2016-2022
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A.  Gbadébò Ijọba oriṣa ti o ni oju marun (A divine kingdom with five faces) 6, 2014-2022
Ómò Oba (HRH) Adétòmíwá A. Gbadébò
Ijọba oriṣa ti o ni oju marun (A divine kingdom with five faces) 6, 2014-2022
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL GONZALEZ Rainbow Drops, 2020
DANIEL GONZALEZ
Rainbow Drops, 2020
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL GONZALEZ Smiley Rain, 2020
DANIEL GONZALEZ
Smiley Rain, 2020
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL GONZALEZ Terapia di Amore Intensiva, 2020
DANIEL GONZALEZ
Terapia di Amore Intensiva, 2020
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #133, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #133, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #216, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #216, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #224, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #224, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #226, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #226, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #227, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #227, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #240, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #240, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS El que guarda su boca guarda su alma #244, 2021
DANIEL VERBIS
El que guarda su boca guarda su alma #244, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #23, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #23, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #25, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #25, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #27, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #27, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #28, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #28, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #29, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #29, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #30, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #30, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #31, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #31, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #32, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #32, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: DANIEL VERBIS Serie Crossdresser #33, 2021
DANIEL VERBIS
Serie Crossdresser #33, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: SANTIAGO VILLANUEVA Danza - Series Evidence 
Diptych, 2021
SANTIAGO VILLANUEVA
Danza - Series Evidence
Diptych
, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: SANTIAGO VILLANUEVA Gold Power - Series Touch Therapy, 2021
SANTIAGO VILLANUEVA
Gold Power - Series Touch Therapy, 2021
Exhibition: EXPO CHICAGO, Work: SANTIAGO VILLANUEVA La Fontana - Serie Touch Teraphy, 2021
SANTIAGO VILLANUEVA
La Fontana - Serie Touch Teraphy, 2021